Mútua i Societat

Fundació Integralia Vallès

La Fundació Integralia Vallès vetlla per la integració laboral de persones amb discapacitat física al Vallès.

“Un pas més en la integració laboral de les persones amb discapacitat”

Realitat social Innovador

  • La Fundació Integralia Vallés es una realitat des de la seva posada en funcionament el 9 de juny de 2015 i després de quasi un any d’activitat amb èxit.
  • La Fundació Integralia Vallès neix amb l’objectiu de contribuir de manera decidida i directa a la integració al món del treball de persones amb discapacitat en el territori del Vallès.
  • La Fundació Integralia Vallès es una iniciativa innovadora al Vallés que incorpora la perspectiva social de la inserció de les persones amb discapacitat i la perspectiva d’excel·lència.
  • Reconeixement internacional. Premi Internacional a la excelencia en responsabilidad social corporativa 39 º Congrès Internacional d’Hospitals. Chicago , 6 d’octubre de 2015.

L'objecte de la Fundació

La Fundació Integralia Vallès incorpora el coneixement, visió i filosofia de la Fundació DKV Integralia

L’objecte de la Fundació Integralia Vallès és portar a terme serveis de contact center(centre d’atenció multicanal) mitjançant un centre especial de treball. La finalitat d’aquest centre és assegurar la integració al món laboral de les persones amb grans discapacitats físiques (persones en el grup d’especials dificultats), sense excloure cap tipus de discapacitat i ser un mitjà per incorporar el major nombre de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

La Fundació Integralia Vallès incorpora el coneixement, visió i filosofia de la Fundació DKV Integralia. La sinèrgia entre ambdues entitats es de gran vàlua per l’èxit de la Fundació Integralia Vallès. Fundació DKV Integralia aporta l’excel·lència i el coneixement en l’entorn de la inserció laboral, i en la professionalització dels serveis de contact center. Mútua Terrassa incorpora activitat, desplegament territorial, créixer en cartera de serveis, en la inserció efectiva a l’empresa ordinària i en fer visible un projecte d’inserció.

Política de Qualitat Fundació Integralia Vallès

La Fundació Integralia Vallès adopta la gestió de la qualitat com a cultura empresarial i manifesta estar orientada al client.

La nostra política de qualitat es basa en els principis següents:

Orientació al client
Aconseguir satisfer al màxim les necessitats, expectatives i requisits dels nostres clients. Un client satisfet és el nostre millor actiu.
Orientació a resultats
Identificar els indicadors de la companyia que ens permetin valorar la consecució dels objectius establerts.
Desenvolupament i implicació de les persones
El treball ha de ser el camí per al seu desenvolupament personal i professional. Un col·laborador satisfet és un col·laborador motivat que serà capaç de donar un servei excel·lent.
Entorn de treball avançat
Tenir accés a les últimes tecnologies, tant del sector com d'adaptació a les característiques particulars de cadascun dels nostres col·laboradors.
Responsabilitat social
Ser l'exemple i punt de referència per a la inserció social en el Vallès.
Millora contínua
Tots els nostres esforços s'han d'encaminar a ser cada dia millors en tot el que fem, millorant l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

L'orientació al procés és el nostre concepte de treball, en el qual una gestió basada en fets i dades ens permet prendre decisions basades en anàlisis objectives.

A més, la Fundació Integralia Vallès es compromet a satisfer els requisits legals i reglamentaris que puguin afectar-la i a assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a una prestació del servei de qualitat.

Anar a Fundació Integralia

Anar a Fundació Integralia