Mútua + Verda

Axioma Solucions referent en l'Economia Circular

Des del 2008 Axioma Solucions treballa en l’entorn de l’economia circular, ja que els seusproductes són reutilitzables. Gràcies a aquesta manera de fer es redueix l’ús de recursos, la producció de residus, es limita el consum energètic i es reorienta la productivitat al territori català.
  • L’exemple perfecte d’economia circular és el nostre teixit exclusiu Steripak, que ens permet fer més d’un ús del texit destinat a quiròfan, permeten reduir residus i per tant tenir cura del nostre medi ambient, seguint els màxims estàndards de qualitat i seguetat. Steripak de la mà d’Axioma Solucions, ha gestionat més d’1.5M de bates reutilitzables, en el decurs de la pandèmia de la Covid-19. Aquest fet ha consolidat Axioma com una entitat amb projecció destacada pel que fa a la sostenibilitat, la reducció de la petjada de carboni i l’aposta per frenar el canvi climàtic.

Estalvi que genera els nostres productes

Pijames: 100.400 kg de residus / any estalviats
Llençols quirúrgics / bates quiròfan: 210.000 kg de residus / any estalviats

  • Per una altra banda, al 2020 MútuaTerrassa, es va adherir a l’Acord voluntari amb la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH), del que també en formem part.

    Els nostres productes han demostrat que generen la tercera part del petjada de carboni del que pot generar un producte d’un sol ús.

Petjada de carboni que generen el productes Steripak

Impacte bata reutilitzable 24.4 kg CO2
Impacte bata un sol ús 78.8 - 123.5 kg CO2