Docència

Fundació Docència i Recerca

La Fundació per la Docència i Recerca MútuaTerrassa, entitat privada i sense ànim de lucre, fou constituïda per MútuaTerrassa, el dia 19 de juliol de 2000, per acord de la seva Junta Directiva. L'objectiu de la Fundació és la promoció i desenvolupament de la recerca biomèdica i social en l'àmbit, en el qual MútuaTerrassa té la seva activitat assistencial: Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

Promoció de la recerca biomèdica i social

Partint de que l'objectiu de la Fundació Docència i Recerca és la promoció i desenvolupament de la recerca biomèdica i social en l'àmbit, les seves finalitats específiques són:

  • Promoció de la investigació
  • Formació en recerca
  • Prestació de serveis relacionats amb la recerca biomèdica
  • Promoció i desenvolupament de programes de pre i postgrau
  • Difusió dels resultats de la tasca investigadora


La Fundació MútuaTerrassa es compon d’una unitat de recerca, i unes comissions relacionades (Comissió d’investigació, Comissió de documentació). Així mateix, té signats convenis de col·laboració en l’àmbit de la recerca amb la Universitat de Barcelona i amb l' Institut d'Estudis de la Salut (IES).

Anar a Fundació Docència i Recerca

Anar a Fundació Docència i Recerca