Mútua + Verda

Acords per a la reducció d’emissions GEH

Signatura els acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)

MútuaTerrassa va signar, el passat dijous 16 de juliol, els acords voluntaris amb la Generalitat de Catalunya per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), incorporant-se així a les 179 entitats adherides actualment. La signatura la van efectuar l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet i el president de MútuaTerrassa, Sr. Jordi Parera.

Aquesta signatura va servir com a primer pas envers la implementació del Compromís Verd.

Acte de signatura sels acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH