Qui Som?

Junta directiva

La Junta Directiva exerceix la representació, el govern, la direcció i la gestió de la Mutualitat, sense cap altra limitació que les facultats expressament reservades a l'Assemblea general, per la Llei i els presents Estatuts.

La Junta directiva es composa de dotze membres que ostenten els càrrecs de President, Vicepresident primer, Vicepresident segon, Vicepresident tercer, Secretari, Vicesecretari i 6 Vocals.

Els components de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea general ordinària en votació secreta, per un període de quatre anys, i es renoven anualment tres membres. Les persones elegides no podran ser membres de la Junta Directiva per un període superior a setze anys consecutius o alterns.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen les seves funcions de forma obligatòria i honorífica, sense dret a percebre cap remuneració per raó del càrrec i amb incompatibilitat per exercir cap activitat professional o laboral remunerada a la Mutualitat i empreses vinculades.

Junta Directiva

 • Antoni Abad Pous

  Antoni Abad Pous

  President

  Llicenciatura en Ciències Empresarials …

  Veure més
 • Martí Lloveras Serracanta

  Martí Lloveras Serracanta

  Vicepresident primer

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques (U …

  Veure més
 • Laia Guilera Viladomiu

  Laia Guilera Viladomiu

  Vicepresidenta tercera

  Llicenciatura en Lletres amb grau en …

  Veure més
 • Eugènia Cruz Penina

  Eugènia Cruz Penina

  Secretària

  Llicenciatura en Belles Arts (Història …

  Veure més
 • Cristina Escudé Ferrusola

  Cristina Escudé Ferrusola

  Vicesecretària

  Directora General BARRUGUET i …

  Veure més

Vocals

 • Blai Escoda Torres

  Blai Escoda Torres

  Vocal

  Bachelor of Arts in International …

  Veure més
 • Ramon Carbonell Santacana

  Ramon Carbonell Santacana

  Vocal

  Llicenciatura en Enginyeria Industrial ( …

  Veure més
 • David Garrofé i Puig

  David Garrofé i Puig

  Vocal

  Llicenciatura en Dret per la UAB i PADE …

  Veure més
 • Joan Paloma Gorina

  Joan Paloma Gorina

  Vocal

  (ADE) Administració i Direcció d’Emprese …

  Veure més

Comissió de control i auditoria

 • Antoni Feiner Sañé

  Antoni Feiner Sañé

  President

 • Joan Castelló Escudé

  Joan Castelló Escudé

  Vocal

 • Carles Martí Comerma

  Carles Martí Comerma

  Secretari