Qui Som?

Comitè Mútua i Societat

A finals de l’any 2014 la Direcció General de MútuaTerrassa va promoure la constitució del Comitè Mútua i Societat amb l’encàrrec d’impulsar, conèixer i compartir de manera transversal entre totes les unitats de l’entitat, aquelles activitats que tenen un alt impacte en termes de valor econòmic i social per a MútuaTerrassa i els seus grups d’interès.

El compromís social és de tots

El Comitè Mútua i Societat, un equip multidisciplinari de professionals de l’entitat, ha estat clau en l’elaboració de l’informe 2014 on objectivem inquietud, responsabilitat i constància en l'execució decidida d'iniciatives amb impacte social, per part del conjunt de l'organització i, en la majoria d'ocasions, fruit del treball en col·laboració.

Continuem impulsant la gestió responsable, com a ingredient imprescindible pel compromís amb el nostre passat i amb el nostre futur. És el compromís de tots. És per això que continuarem teixint entre tots per fer realitat els reptes i les iniciatives que ja estan en marxa, que tan bons resultats estan donant i que són avui, més que mai, tan necessàries per a les persones a qui ens devem i a la societat.