Qui Som?

Visió

A MútuaTerrassa volem ser referents en totes les activitats que desenvolupem, gosant ser diferents en la prestació de serveis a cada persona, amb una clara voluntat de creixement i evolució continuats, essent permeables a l’entorn tot mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social.

Analitzant la visió, es poden extreure les seves implicacions:

 • Ser referents en totes les activitats que desenvolupem

  Ser referents vol dir aconseguir el grau d’excel·lència en els nostres àmbits, assistencial, assegurador i sociosanitari. Tenint com a repte continuat cercar les millors respostes vers els canvis de l’entorn.

 • Gosant ser diferents en la prestació de serveis a cada persona

  El fet de ser diferents implica ser innovadors, valents i atrevits. Per tal de poder diferenciar-nos d’altres organitzacions cal fer les coses d’una nova manera i, cal que la innovació sigui constant per tal de mantenir la diferència.

 • Amb una clara voluntat de creixement i evolució continuats

  Posem de relleu la nostra vocació de progressar en l’abast dels nostres serveis i de la població de referència a la qual donem servei. L’evolució continuada implica cultura de millora contínua amb unes fortes connotacions de transformació i evolució.

 • Essent permeables a l’entorn

  Ser permeable a l’entorn vol dir anticipar-se als canvis, evolucionar i detectar necessitats no cobertes. Aquesta permeabilitat implica una relació intensa amb l’entorn i una voluntat aperturista.

 • Tot mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social.

  Mantenir la identitat vol dir conservar la tradició i la manera de fer pròpia de MútuaTerrassa. Volem ser innovadors, fer les coses diferents i millors, però sense deixar de ser qui som. Tot això amb un bon ús dels recursos i, sobretot, prioritzant el servei a les persones.