Qui Som?

Informació Institucional

MútuaTerrassa, fundada l’any 1900, és una entitat de benefici social que té per missió el servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l’autonomia personal o el seu benestar.

L’equip humà està integrat per més de 3.900 persones que desenvolupen la seva tasca en diferents Àmbits de servei:

Àmbit de servei a les persones

Les nostres accions engloben la salut, l’autonomia i el benestar de les persones, aportant valor al nostre entorn social i mediambiental, sempre mantenint la nostra identitat, solvència i compromís social.

Àmbit de Servei Assegurador:
Inclou activitat asseguradora i una corredoria pròpia. Ofereix productes de Salut, de protecció, previsió, decessos, assegurances personals i assegurances col·lectives.

Àmbit de Servei Assistencial

 • Atenció sanitària pública concertada, hospitalària i atenció primària
 • Atenció sanitària privada


Àmbit de Servei Sociosanitari

 • Atenció residencials i atenció diürna
 • Atenció a la vellesa
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
 • Atenció salut mental

Àmbits de Servei als professionals d’entitats sanitàries

Àmbit de Servei Logística sanitària

Axioma Solucions integrals:
Oferim solucions innovadores i serveis de suport sanitari, per tal de facilitar la tasca dels professionals del sector de la salut i sociosanitari i millorar-ne l’eficiència amb el concepte d’economia circular.

 • Tèxtil sanitari
 • Esterilització
 • Cobertura quirúrgica Steripak®
 • Històries clíniques
 • Material sanitari a punt de Consum


Catlab:
aboratori d’anàlisis clíniques, ubicat al Parc Logístic de Salut, al termer municipal de Viladecavalls. Dona servei a 98 centres d'extracció, la seva àrea d'influència és pràcticament tot el Vallès Occidental i poblacions del Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia, amb una població de referència de 1.020.000 hab.

Campus Universitari de Salut
Fomentem la gestió del coneixement i apostem per una formació de qualitat dels futurs professionals de la salut i dels diferents àmbits de Servei de MútuaTerrassa.

A través de la Fundació MútuaTerrassa de Docència i Recerca promovem, desenvolupem i oferim serveis de suport per tal d’impulsar la recerca biomèdica i social.