Àmbit Sociosanitari

Àmbit Sociosanitari

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situacions de dependència

L’Àmbit Sociosanitari dóna resposta especialitzada a l’atenció integral a la vellesa i a persones amb dependència, persones en convalescència, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental. A través de la Fundació Vallparadís aquesta activitat es desenvolupa en diferents centres distribuïts en poblacions d’arreu de Catalunya.

La Fundació Vallparadís té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situacions de dependència. La seva raó de ser és aportar suport i experiència en la dedicació a tenir cura de les persones atenent sempre a les seves necessitats. Així doncs, la Fundació aporta experiència en gestió de Centres per a Gent Gran, Centres Sociosanitaris, Centres per a Discapacitats Intel·lectuals, Centres per a Malalts Mentals, i també en gestió de l’Atenció Domiciliària i de Centres de Dia.

Coneixem a fons el que fem. El nostre treball de cada dia, juntament amb la nostra política d’investigació, innovació i formació permanent, ens permet aportar tota la nostra experiència al servei de cada persona.

El nostre model assistencial està orientat a proporcionar suport emocional: a proporcionar autonomia personal positiva en un sentit ampli i a respectar la llibertat individual i la intimitat de cada persona. També volem facilitar l’aprenentatge de la superació, de l’adaptació a noves situacions, de la integració social i de les condicions òptimes per una comunicació de qualitat. Per últim, volem incentivar la participació i cooperació i el manteniment d’interessos amplis.