Fundació Assistencial

Atenció Primària i Ambulatòria

El Grup gestiona nou Centres d’Atenció Primària i quatre Consultoris distribuïts per tota la comarca del Vallès Occidental que atenen una mitjana de més de 6.000 visites per dia.