Fundació Assistencial

Centre de Tecnologia Diagnòstica

El Centre de Tecnologia Diagnòstica (CTD) es va crear al 1990. És el primer centre de Medicina Nuclear al Vallès i d'Espanya que està fora d'una capital de província.

En l'actualitat és el centre de referència per al tractament d’hipertiroïdisme, carcinoma de tiroide i terapèutica intraarticular. Disposa de Gammacàmares per al diagnòstic per la imatge i Tomografia per emissió de Positrons (PET).