Logística Sanitària i Serveis de Suport

Egarmatic

Quan, a finals de l’any 1962, les tecnologies de la informació pràcticament no existien a Espanya, naixia dintre de MútuaTerrassa un servei de procés de dades. Aquesta activitat va sorgir com una necessitat de mecanitzar els processos de la mateixa Mútua, i va ser l’embrió del que uns quants anys més tard, el 1975, seria Egarmatic.

Egarmatic ofereix suport en tecnologies i sistemes d'informació donant servei a les empreses de MútuaTerrassa. El suport tecnològic per a fer aquestes activitats es basa en els servidors Unix, Linux i Windows, fent ús de bases de dades relacionals.