Mútua + Verda

Verificació de les emissions GEH

A mitjans de juliol de l’any passat, MútuaTerrassa va signar els acords voluntaris amb la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). Aquests s’emmarquen en una voluntat de col·laboració conjunta per aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió ambiental, la transició a l’economia circular i el foment de la salut.

Mitjançant aquest acord, les organitzacions que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir un pla d’accions per reduir-les
  • Per aquest motiu, durant aquest mesos s’ha fet un càlcul de la petjada de carboni que emetem des de MútuaTerrassa, en totes les nostres activitats: asseguradora, assistencial, sociosanitària, logística i laboratori. En especial, els desplaçaments que realitzen cada dia els professionals de l’entitat per arribar als centres de treball. Aquest càlcul cal que sigui verificat externament a través d’una auditoria de certificació, que s’està duent a terme durant aquesta setmana, a càrrec de les empreses especialitzades Lloyd i Inedit.

    Aquesta verificació de les emissions calculades de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), és el primer pas cap a d’altres de posteriors amb més benefici mediambiental, com la reducció de les emissions mitjançant projectes o la compensació d'aquestes.

    Els resultats d’aquesta verificació externa del càlcul de la petjada de CO2 ens permetrà establir accions de reducció de la mateixa en diverses línies ja actives, com la microfibra, la segregació en origen dels residus, la reducció del consum de paper i envasos, l’energia renovable i, entre d’altres accions de sensibilització als treballadors i societat.

Sabeu què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni és la quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) que es generen en cadascuna de les fases del cicle de vida dels serveis que presten en cada una de les activitats de l’entitat (des de l'extracció de les primeres matèries que el composen fins a l'abandonament de la prestació del servei).