Qui Som?

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) té diverses funcions assignades pel RGPD. En relació amb el responsable del tractament, assessora, informa i supervisa sobre tot el que té a veure amb les obligacions previstes en el RGPD i la resta de normativa aplicable, sobre el seu compliment per part de l'entitat i en les relacions amb l'Autoritat de Protecció de Dades . Pel que fa a l'Autoritat de Protecció de Dades, ha de cooperar i servir d'enllaç. I, finalment, respecte a les persones afectades, atén l'exercici de drets i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades.

Per fer arribar qualsevol consulta, si us plau ho podeu fer en aquesta adreça de correu:

Sr. Joan de Ignacio-Simó Casas


dpd@mutuaterrassa.cat