Qui Som?

Els nostres valors

Els valors de MútuaTerrassa pretenen ser la guia que permeti identificar de forma senzilla i clara el que és important, com són les coses i la manera com s’han de fer per part de totes les persones de la organització.

Els valors de Mútua Terrassa

 • Primer les persones

  Primer les persones

  Posem les persones en el centre de la nostra activitat per tal d’enfocar els esforços de l’organització tot garantint un servei de màxima qualitat. Per fer-ho fomentem l’entusiasme i la motivació entre els membres de la organització, tot il·lusionant i creant un entorn positiu de treball. Ens apropem i escoltem als nostres clients i mutualistes, per identificar, analitzar i conèixer els sentiments, expectatives i necessitats actuals i futures, posant al seu abast totes les nostres capacitats i recursos, centrant i readaptant els processos de l’organització al seu voltant.

 • Encoratgem el professionalisme

  Encoratgem el professionalisme

  Som experts i especialistes en totes les nostres àrees d’actuació. Dediquem temps i recursos necessaris anteposant els interessos de l’entitat als interessos individuals. Promovem el creixement professional. Ens formem per millorar contínuament i per aprofundir en les àrees en les que treballem per poder seguir aportant el millor servei, oferint la màxima qualitat possible i amb un fort compromís amb la nostra feina.

 • Estem atents i ens anticipem a les noves necessitats

  Estem atents i ens anticipem a les noves necessitats

  Estem atents als canvis que necessita la societat i a les expectatives dels nostres clients, amb un objectiu permanent de superació i d’anticipar solucions adients, tot albirant el futur. Observem els diferents entorns: estratègic, tecnològic, organitzatiu i social, amb l’objectiu d’adaptar-nos.. Promovem i valorem les iniciatives personals, amb l’objectiu de proporcionar sempre la solució més pertinent a les necessitats actuals i futures dels nostres clients, mutualistes i col·laboradors.

 • Eficiència arreu

  Eficiència arreu

  Oferim el servei més oportú amb la màxima qualitat possible , amb els recursos disponibles, tot mantenint el màxim equilibri en la utilització dels mateixos i la sostenibilitat de la organització. Orientem la nostra gestió a l’excel·lència i a establir mecanismes de resolució fàcils i ràpids, atenent de manera fluida i satisfactòria a tots els nostre clients externs i interns, tot permetent-nos reaccionar davant de qualsevol imprevist. Ens esforcem per a ser respectuosos amb el medi ambient.

 • Integritat i conducta ètica

  Integritat i conducta ètica

  Davant de tots els nostres grups d‘interès, dels clients i de la societat en general, actuem amb honestedat, equitat, respecte i transparència, més enllà del compliment de les lleis, codis de conducta i de les normes internes.