Docència

Docència i Desenvolupament professional

Àmbits de desenvolupament

 • Programes docents

  Programes docents

  El Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa és l’entorn que la nostra Entitat destina al coneixement, la docència i la investigació. El Campus de Salut compta amb l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, acreditat com a tal per la Universitat de Barcelona.

 • Convenis universitaris

  Convenis universitaris

  Ens esforcem per oferir les millors condicions per tal d’acollir anualment més de 1400 estudiants en formació pràctica, fruit de dels acords de col·laboració amb universitats i centres docents de prestigi regits pels corresponents convenis.

 • Desenvolupament professional

  Desenvolupament professional

  A MútuaTerrassa apostem per la formació contínua, tant en competències tècniques com professionals, i formem a més de 3.400 treballadors anualment. Realitzem més de 50.000 hores de formació a l’any i el grau de satisfacció dels treballadors és d’un 8,73 sobre 10. Confiem en els nostres professionals apostant per la seva promoció interna, acompanyant-los amb programes de desenvolupament individual, tant assistencials com no assistencials.