El servei de Malalties Infeccioses

està formada per un equip multidisciplinari de prestigi i reconeixement nacional i internacional.

La seva funció és el diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses complexes tan comunitàries com les relacionades amb l’assistència sanitària.

Està integrada per la Unitat de VIH i ITS, per l’Equip de Control de les Infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (ECI) i per l’equip responsable del maneig de la resta de malalties infeccioses (diferents del VIH i ITS) i del Programa d’Optimització d’ús d’Antimicrobians (PROA). Participa així mateix de les activitats de la Unitat Patologia Sèptica de l'Aparell Locomotor (UPSAL) conjuntament amb el servei de Traumatologia.