La Dra. Alba Jerez ha publicat un article sobre les trombosis venoses cerebrals a la revista Brain Science

La revista Brain Science s’ha fet ressò de l’estudi multicèntric: “Cerebral Vein Thrombosis in the Antiphospholipid Syndrome: Analysis of a series of 27 patients and review of the literature”, en el que la Dra. Alba Jerez, metge adjunta de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques del servei de Medicina Interna, és la primera signant de l’article.Les trombosis venoses cerebrals són poc freqüents, representen el 0.5-1% dels accidents cerebrovasculars i en relació a la síndrome antifosfolipídica, es tracta d'una manifestació molt poc habitual (0.7%).

Gràcies a la col·laboració entre diversos centres de referència, en aquest treball els autors han realitzat una descripció de la sèrie de casos de trombosis venosa cerebral en síndrome antifosfolipídica més llarga de la literatura, amb informació detallada de dades demogràfiques, etiològiques, clíniques, de tractament i de pronòstic.

Paral·lelament, van realitzar una revisió dels casos publicats a la literatura i els coneixements a dia d'avui sobre aquesta entitat. Encara que infreqüent, a la sèrie estudiada, la trombosi venosa cerebral va ser la manifestació que va portar al diagnòstic de la síndrome antifosfolipídica en la majoria de casos i de manera predominant, els pacients tenien més d'un factor de risc per desenvolupar la trombosi.

Això remarca la importància de fer un screening complet que inclogui anticossos antifosfolípid davant d'un pacient amb trombosi venosa cerebral encara que hi hagi una causa òbvia, ja que el diagnòstic de síndrome antifosfolipídica comporta un maneig terapèutic i un seguiment a llarg termini específics.

https://www.mdpi.com/2076-3425/11/12/1641/htm


“Cerebral Vein Thrombosis in the Antiphospholipid Syndrome: Analysis of a series of 27 patients and review of the literatura”
Autors: Alba Jerez-Lienas, Alexis Mathian, Jenifer Aboab, Isabelle Crassad, Miguel Hie, Fleur Chen-Aubart, Julien Haroche Denis Wahl, Ricard Cervera i Zahir Amoura