Àrees de recerca o àmbits estratègics

Les àrees de recerca s’han proposat amb l’objectiu d’assolir una organització de la recerca que es porta a terme a MútuaTerrassa. Aquesta organització passa per agrupar les línies i grups de recerca en una classificació que possibiliti una gestió més àgil i entenedora, que permeti tenir uns indicadors de la recerca que desenvolupem al nostre centre i que alhora faciliti la comparació i unificació de la nostra activitat investigadora amb la d’altres centres.

Aquestes àrees s’han creat en funció de la patologia relacionada així com de la importància estratègica de la recerca que es fa a MútuaTerrassa. També s’han tingut en compte les prioritats del Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Programa Nacional de Salud.

Dades actualitzades del gener 2020

 • Covid Persistent i altres malalties emergents

  Covid-19 i les seves conseqüències La pandèmia per SARS-CoV-2 ha generat un repte sanitari de gran magnitud, tant a nivell assistencial com de recerca. A nivell de recerca l’objectiu prioritari és: Conèixer millor …Llegir més

 • Àrea Infeccioses: Infecció Bacteriana, en pacients crític i infecció pel VIH/SIDA

  En aquesta àrea s’inclouran tots els grups que investiguin aspectes relacionats amb les malalties infeccioses. Tant en el seu aspecte bàsic, epidemiològic, clínic com de salut internacional. Aquesta àrea està …Llegir més

 • Àrea de malalties del tracte digestiu

  En aquesta àrea s’inclou el grup de recerca en malalties del tracte digestiu, grup de llarg recorregut i alta productivitat, reconegut com a grup consolidat i finançat per l’AGAUR 201-2016 i que a més forma part del …Llegir més

 • Àrea Càncer

  Aquesta àrea inclourà als diferents grups que facin recerca en càncer tant en els seus aspectes bàsics, clínics o pronòstics. Per tant, no només inclou als grups de recerca en relació al servei d’Oncologia sinó també …Llegir més

 • Àrea Salut Mental

  Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en Salut Mental i alteracions del comportament. Inclou tant la recerca bàsica, clínica o genètica en relació a aquestes malalties. Dins d’aquesta àrea hi trobem dos …Llegir més

 • ÀREA GENÒMICA I FARMACOGENÒMICA DE MALALTIES COMPLEXES

  A. Grup Genòmica i Farmacogenòmica de Malalties Complexes

  Coordinadora del grup i línia: Dra. Maria Jesús Arranz

  Línies de recerca:

  • Farmacogenòmica de Malalties Complexes

  Llegir més

 • Àrea Neurociències

  Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en investigació clínica i bàsica en relació a les malalties cerebrovasculars i neurodegeneratives. També inclou estudis de farmacogenètica i epigenètica i estudis de …Llegir més

 • Àrea malalties respiratòries

  Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en investigació clínica, pronostica, epidemiològica, diagnòstica, comorbiditats i d’indicadors assisten­cials en relació a la MPOC, en els diferents nivells del sistema …Llegir més

 • Àrea de risc cardiovascular

  Aquesta àrea inclou a tots els grups de recerca, tant en l’àmbit hospitalari com d’atenció primària, que fan investigació clínica, bàsica, epidemiològica o de prevenció de les malalties cardiovasculars, endocrines o …Llegir més

 • Àrea Endocrinologia i Metabolisme

  A. Grup de recerca d’endocrinologia i metabolisme Coordinador/a: Dra. Maria José Barahona Obesitat, inflamació i risc cardiovascular Síndrome metabòlica i cirurgia bariàtrica Coordinadora de la línia: Dra. …Llegir més

 • Àrea cirurgia general i de l'aparell digestiu

  Aquesta àrea inclou tota la recerca que fan els diferents grups del servei de cirur­gia general, sigui clínica, de millora assistencial o en relació al càncer dels òrgans implicats. Es diferencien 4 grups de recerca …Llegir més

 • Àrea de Salut de la Dona

  En aquesta àrea s’inclouran tots els grups que treballen en recerca sobre aspectes relacionats amb la salut de la dona, tant en el seu aspecte bàsic, epidemiològic, clínic com quirúrgic. Destaquen dos grans àmbits: …Llegir més

 • Àrea epidemiologia. Millora assistencial. Cronicitat

  En aquesta àrea s’inclou majoritàriament recerca que es fa a nivell d’Atenció Primària, és a dir, grups que fan recerca per la millora de processos i millora assistencial de malalties cròniques i sistèmiques, …Llegir més

 • Línies i grups externs en que col·laboren investigadors de MútuaTerrassa (No es línia pròpia ni cooperativa)

  Multimodal prehabilitation in colorectal cancer patients to improve functional capacity and reduce postoperative complications (PREHAB). The first international randomized controlled trial on multimodal …Llegir més