Àrea Salut Mental

Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en Salut Mental i alteracions del comportament. Inclou tant la recerca bàsica, clínica o genètica en relació a aquestes malalties.
Dins d’aquesta àrea hi trobem dos apartats diferenciats:

  • Recerca en relació a las malalties de salut mental infantojuvenil, en la que diferenciem dos grups, un dels quals és el grup en clínica i genètica de l’autisme acreditat per la AGAUR 2017
  • Recerca en relació a malalties de salut mental en adults en la que també tenim dos grups/línies diferenciats

SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL
A. Grup d’investigació clínica i genètica de l’autisme, acreditat per l'AGAUR des de 2017


Coordinador/a: Amaia Hervàs

Línies de recerca:
  • Genètica i genòmica de l’autisme
Coordinadores: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Maria Jesús Arranz
  • Farmacogenètica de l‘autisme
Coordinadores: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Maria Jesús Arranz
  • Epigenètica de l’autisme
Coordinadores: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Maria Jesús Arranz
  • Diferències clíniques, genètiques i epigenètiques entre sexes en autisme
Coordinadores: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Maria Jesús Arranz

B. Grup d’Avaluació de programes de tractament en Trastorns d’ansietat en la infància, TEA, TDAH i d’altres trastornsde salut mental infantojuvenil.Línies de recerca:
  • Genètica i genòmica d'ADHD
Coordinador/a: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Maria Jesús Arranz
  • Assaigs clínics en trastorns de salut mental: TDAH i autisme
Coordinador/a: Dra. Amaia Hervàs i Dra. Silvina Guijarro
  • Desenvolupament i avaluació de programes de tractament en TDAH i autisme
Coordinadores: Dra. Aitana Bigorra, Dra. Noemi Balmaña i Dra. Amaia Hervàs