ÀREA GENÒMICA I FARMACOGENÒMICA DE MALALTIES COMPLEXES

A. Grup Genòmica i Farmacogenòmica de Malalties Complexes

Coordinadora del grup i línia: Dra. Maria Jesús Arranz

Línies de recerca:

  • Farmacogenòmica de Malalties Complexes