Àrea de risc cardiovascular

Aquesta àrea inclou a tots els grups de recerca, tant en l’àmbit hospitalari com d’atenció primària, que fan investigació clínica, bàsica, epidemiològica o de prevenció de les malalties cardiovasculars, endocrines o metabòliques (sobretot diabetis). També inclou un grup de recerca clínica i d’indicadors assistencials especialitzat en el peu diabètic.


A.Grup de recerca cardiovascular

Coordinador/a: Dr. Alejandro de la Sierra

Línies de recerca

  • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial
Coordinador/a: Alex de la Sierra
  • HTA resistent i refractària
Coordinador/a: Alex de la Sierra
  • Pressió arterial central i rigidesa arterial
Coordinador/a: Alex de la Sierra
  • Rigidesa arterial en el pacient amb cardiopatía isquémica i MPOC
Coordinador/a: Pere Almagro
  • Factors de risc cardiovascular en l’hipotiroidsme subclínic
Coordinador/a: Lydia González
  • Prevenció de la malaltia Cardiovascular amb programes d’entrenament físic
Coordinador/a: Felicitas García-Ortún