Àrea de malalties del tracte digestiu

En aquesta àrea s’inclou el grup de recerca en malalties del tracte digestiu, grup de llarg recorregut i alta productivitat, reconegut com a grup consolidat i finançat per l’AGAUR 201-2016 i que a més forma part del CIBER: CIBEREHD en l’Àrea de malalties inflamatòries cròniques del tracte digestiu.


A. Grup de recerca de malaltia del tracte digestiu, acreditat per l'AGAUR 2017-2019

Coordinadora: Dra. Maria Esteve Comas
Integrants del CIBEREHD Àrea de malalties inflamatòries cròniques del tracte digestiu. IP: Dra Maria Esteve

Línies de recerca:

  • Colitis microscòpica i diarrea crònica
Coordinador: Dr. Fernando Fernández Bañares
  • Malaltia inflamatòria intestinal
Coordinador: Dra. Maria Esteve
  • Malaltia celíaca
Coordinadors: Dra. Maria Esteve i Dr. Fernando Fernández Bañares
  • Diagnòstic precoç del càncer de colon
Coordinador: Dr. Fernando Fernández Bañares