Àrea Neurociències

Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en investigació clínica i bàsica en relació a les malalties cerebrovasculars i neurodegeneratives. També inclou estudis de farmacogenètica i epigenètica i estudis de biomarcadors genètics o inflamatoris, així com recerca neuropsicològica, social i de qualitat de vida en les malalties neurodegeneratives.

S’hi inclouen dos grans grups, diferenciats per fer majoritàriament recerca en malalties cerebrovasculars o neurodegeneratives.


A.Grup Neurovascular

Coordinador: Dr. Jerzy Krupinski i Dr. Israel Fernández
Grup acreditat AGAUR 2017

El grup pertany a la RETICS INVICTUS +

Línies de recerca:

 • Neuroimatge avançada en malaltia cerebrovascular
Coordinador/a: Dr. Jerzy Krupinski
 • Biomarcadors epigenètics en malalties neurodegeneratives
Coordinadors: Dr. Jerzy Krupinski i Natàlia Cullell
 • Ateroesclerosis carotídia avançada com a marcador de la malaltia cerebrovascular
Coordinador/a: Dr. Jerzy Krupinski
 • Assaigs clínics en malalties neurovasculars
Coordinador/a: Dr. Jerzy Krupinski
 • Farmacogenètica dels tractaments anticoagulants i antiplaquetaris
Coordinadors: Dr. Jerzy Krupinski i Natàlia Cullell
 • Farmacogenètica i farmacoepigenètica dels tractaments utilitzats en l’ictus
Coordinadors: Dr. Israel Fernández i Natàlia Cullell
 • Biomarcadors (genètics i plasmàtics) en l’ictus
Coordinador/a: Dr. Israel Fernández
 • Malalties monogèniques causants d’ictus
Coordinador/a: Dr. Israel Fernández
 • Factors genètics i epigenètics associats a l’evolució dels pacients amb ictus
Coordinadors: Dr. Israel Fernández i Natàlia Cullell

B. Grup de recerca en malalties Neurodegeneratives

Coordinador: Dr. Jerzy Krupinski

Línies de recerca:
 • Trastorns del moviment
Coordinadors: Dr. Pau Pastor i Dra. Maria Teresa Buongiorno
 • Assaigs clínics en malalties neurodegeneratives
Coordinador/a: Dr. Jerzy Krupinski
 • Recerca social i de qualitat de vida en demències
Coordinador/a: Gemma Tomé
 • Línia neuropsicològica en malalties neurodegeneratives
Coordinador/a: Laura Casas i Marta Almeria
 • Marcadors genètics diagnòstics de les malalties neurodegeneratives
Coordinador/a: Dr. Pau Pastor
 • Línia de recerca en esclerosi múltiple
Coordinador: Dr. Javier Sotoca


C. Grup de recerca en cefalees

Coordinadora: Noemí Morollón

Línia de recerca:
 • Estudios en migraña: marcadores de riesgo y evolución