Àrea epidemiologia. Millora assistencial. Cronicitat

En aquesta àrea s’inclou majoritàriament recerca que es fa a nivell d’Atenció Primària, és a dir, grups que fan recerca per la millora de processos i millora assistencial de malalties cròniques i sistèmiques, contemplant també la recerca en envelliment.


A. Grup de recerca de Rehabilitació

Coordinador/a: Dra. Roser Garreta

Línies de recerca:

 • Rehabilitació neurològica i biomecànica
Coordinador/a: Dra. Roser Garreta
 • Mobilització precoç a la Unitat de Cures Intensives
Coordinadors: Dra. Roser Garreta i Dra. Marta Alvarado


Línies col·laboratives:
 • Hidrocefalia crònica del adult (fase de recollida de dades)
Investigadors servei Neurocirurgia
Investigadores Rehabilitadores: Dra. Roser Garreta i Dra. Marta Alvarado
 • Rehabilitació osteoarticular
Investigadores Rehabilitadores: Dra. Roser Garreta, Dra. Mercè Torra i Dra. Laura Solà
Investigadors Traumotologia: Dr. David Mateo i de la Unitat Geriàtrica Traumatològica.

B. Grup de Reumatologia

Coordinador/a: Dra. Sílvia Martínez

Línies cooperatives:
 • Línia d’investigació cooperativa del grup CAPICATMAS. Grup de Capil.laroscòpia i Malalties autoimmunes sistèmiques de la Societat Catalana de Reumatologia (SCR)

Coordinador: Dr. Ivan Castellvi, Hospital de Sant Pau
Investigadora col•laboradora HUMT i secretària del grup: Dra. Sílvia Martínez Pardo
 • Línia cooperativa de recerca en risc cardiovascular i malalties reumàtiques
IP del projecte: Miguel Angel González-Gay
Investigadora col•laboradora HUMT: Dra. Silvia Martínez Pardo
 • Línia d’investigació cooperativa del grup de treball ARCO: Artritis de reciente Comienzo”. Grup de la Sociedad Española de Reumatologia (SER)
Coordinadors autonòmics: R. Sanmartí, S. Marsal, J. Narvaez, A. Ponce,
A. Gómez, L. Mateo i G. Salvador.
Investigadora col•laboradora HUMT: Dra. Georgina Salvador Alarcó.
 • Línia de recerca en Genòmica aplicada a les malalties reumàtiques
IP del projecte: Sara Marsal
Investigadora col•laboradora HUMT: Dra. Georgina Salvador
 • Línia d’investigació cooperativa sobre Reumatisme Palindròmic. Unitat d’ Artritis. Hospital Clínic. Barcelona
Raimon Sanmarti
Investigadora col•laboradora HUMT: Georgina Salvador
 • Línia d’investigació cooperativa del grup ARCAT. Grup de treball d’Artritis Reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia (SCR)
Coordinadora i Investigadora col•laboradora HUMT: Georgina Salvador
 • Línia d'investigació cooperativa del grup OsteoResSer. Grup de metabolisme ossi de la SER
Coordinadora actual: Nuria Guañabens. HCP, Barcelona
Investigadora col•laboradora HUMT: Silvia Martínez Pardo
 • Línia d'investigació cooperativa del grup OSCAT. Grup de metabolisme ossi de la SCR
Coordinador actual: Enrique Casado. Hospital Parc Teulí
Investigadora col·laboradora HUMT i tresorera del grup: Silvia Martínez Pardo
 • Línia cooperativa d’investigació del grup ECOCAT. Grup d’Ecografia de la SCR
Coordinador: Juanjo de Agustín, Hospital Vall d’Hebrón
Investigadors col•laboradors HUMT: Dr. Manel Pujol Busquets i Dra. Mireia Castillo Vilella
 • Línia d’investigació cooperativa del grup ESPOCAT Grup de treball d’espondiloartritis de la SCR
Coordinador: Xavier Juanola
Investigadors col•laborador HUMT: Dr. Manel Pujol Busquets

C. Altres grups/línies en Atenció Primària
 • Línia Farmàcia clínica
Coordinador/a: Rosa Madridejos
 • Línia bioètica
Coordinador/a: Montserrat Llordés

D. Altres grups/línies Hospitalaris
 • Salut mental adults
 • Pediatria Quirúrgica
 • Pediatria clínica
 • COT
 • Farmàcia Hospitalària
 • Hematologia
 • Oftalmologia
 • Dermatologia
 • Otorrinolaringologia
 • Neurocirurgia
 • Anestesia