Àrea Càncer

Aquesta àrea inclourà als diferents grups que facin recerca en càncer tant en els seus aspectes bàsics, clínics o pronòstics. Per tant, no només inclou als grups de recerca en relació al servei d’Oncologia sinó també aquells grups mèdics o quirúrgics que investiguin bàsicament en aquesta malaltia. També la investigació en els mecanismes biològics i genètics de la desregulació proliferativa de les cèl·lules neoplàsiques, patrons d’expressió de microRNAs relacionats, estudis genètics d’oncogènesi, gens sentinella i les diferents vessants dels tractaments, tant d’antiproliferatius com d’antiangiogènics.

En aquesta àrea s’hi inclou una àmplia varietat de grups de recerca, com el de cirurgia toràcica, de gran prestigi internacional, el de ginecologia (càncer de mama), els assaigs clínics hematoncològics i l’estudi de perfils genètics en tumors sòlids.


A.Grup de recerca en Càncer de Pulmó i Tumors Toràcics

Coordinador: Dr. Ramón Rami Porta, integrant del CiberRES

Línies de recerca:

 • Revisió periòdica de la classificació TNM clínica i patològica: Prospective Lung Cancer Staging Project from the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
President del grup a nivell internacional: Dr. Ramón Rami Porta
Coordinadora local: Dra. Mireia Serra
 • Estadificació prequirúrgica del carcinoma broncogènic.
Coordinador/a: Dr. Ramón Rami Porta
 • Projecte: Rentabilitat d’un protocol de màxima certesa en la estadificació prequirúrgica del carcinoma broncogènic.
Investigador/a Principal: Dra. Carme Obiols
 • Projecte: Linfadenectomia per videomediastinoscopia
Investigador/a Principal: Dr. Sergi Call


Línies cooperatives:
 • Estadificació clínica i mol·lecular del càncer de pulmó estadi I i II. Generació i anàlisi inicial d’una Base de Dades de coneixement (Knowledge Database) clinico-mol·lecular. Proyecto CIBERES (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias)
Membre del CIBER CIBERES: Dr. Ramón Rami Porta
 • Revisió de la classificació TNM del càncer de pulmó. Grupo Cooperativo de Carcinoma Broncogénico de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica II (GCCB-SEPAR-II)
Coordinadora nacional i local: Dra. Mireia Serra
 • Estudi de l’abordatge mínimament invasiu en les reseccions pulmonars. Grupo Español de Cirugía Torácica asistida por vídeo (VATS)
Coordinador nacional: Dr. Sergi Call
Coordinadora local: Dra. Carme Obiols
 • Recerca en la cirurgia de les metàstasis pulmonars d’origen colorectal. Grupo Español de Cirugía de Metástasis Pulmonares de Carcinoma Colorectal SEPAR (GECMP-CCR-SEPAR)
Coordinador local: Dr. Sergi Call
 • Neoplàsies Pulmonars Neuroendocrines: Grupo Cooperativo de Neoplasias Pulmonares Neuroendrocrinas-SEPAR
Coordinadora local: Dra. Mireia Serra
 • Mesotelioma Pulmonar: Prospective Malignant Pleural Mesothelioma Staging Project (IASLC)
Coordinador local: Dr. Sergi Call
 • Estadificació clínica dels tumors pulmonars centrals. Estudi multicèntric internacional sobre el paper de la videomediastinoscòpia en pacients amb càncer de pulmó (The value of surgical mediastinal staging in clinical N1 lung cancer ASTER 3)
Coordinador local: Dr. Sergi Call
 • Tumors tímics: The ITMIG/IASLC Thymic Epithelial Tumors Staging Project
Coordinadors locals: Dr. Juan Carlos Trujillo / Dr. Sergi Call
 • Complicacions post-quirúrgiques de reseccions pulmonars majors. Estudi multicèntric europeu sobre les complicacions postquirúrgiques de la cirurgia de resecció pulmonar no relacionades amb el càncer
Coordinadora local: Dr. Carme Obiols
 • Rentat Pleural. Estudi multicèntric de la rendibilitat diagnòstica i valor pronòstic del rentat pleural en el carcinoma de pulmó de cèl·lula no petita.
Coordinadora local: Dr. Roser Saumench


B. Grup de recerca oncologia

Coordinador del grup: Dr. Lluís Cirera
 • Assaigs clínics onco-hematològics
Coordinador/a: Dr. Lluís Cirera
 • Estudi de perfils genètics en tumors sòlids.
Coordinadors: Dr. Marc Campayo