Àrea Infeccioses: Infecció Bacteriana, en pacients crític i infecció pel VIH/SIDA

En aquesta àrea s’inclouran tots els grups que investiguin aspectes relacionats amb les malalties infeccioses. Tant en el seu aspecte bàsic, epidemiològic, clínic com de salut internacional.

Aquesta àrea està integrada per un grup complex reconegut per l’AGAUR com a grup consolidat: “Grup de Recerca Interdisciplinar en Malalties Infeccioses MútuaTerrassa” (GRIMIMT).

Aquest grup és el resultat de la unió i col·laboració entre dos grups de recerca rellevants i amb trajectòria pròpia: per una banda el grup de recerca en malalties infeccioses en general i infeccions en el pacient crític, i d’una altra, pel grup de recerca en VIH/Sida (que és un grup de recerca integrant de la RETICs de Sida).

A més, incorpora un altre grup de recerca en salut internacional i tuberculosi pediàtrica.

A. Grup de Recerca Interdisciplinar en Malalties Infeccioses MutuaTerrassa” (GRIMIMT) ACREDITAT com grup consolidat PER L’AGAUR 2017-2019. (expedient SGR 1034)
Coordinadora del grup: Dra. Esther Calbo

A1. Grup de Recerca Infecció bacteriana i pacient crític

Coordinadora: Dra. Esther Calbo

Línies de recerca:

 • Infeccions Respiratòries i Infecció Invasora per S. pneumoniae
Coordinador/a de la línia: Dra. Esther Calbo
 • Vigilància i control de la infecció relacionada amb l’assistència sanitària
Coordinador/a de la línia: Dra. Esther Calbo
 • Infeccions per Micobacteris
Coordinador/a de la línia: Dr. Xavier Martínez Lacasa
 • Programa d’ús racional d’antimicrobians
Coordinador/a de la línia: Dra. Esther Calbo
 • Infecció en el Pacient crític
Coordinador/a: Dr. Josep Trenado
 • Assaigs clínics per al desenvolupament de nous antimicrobians i vacunes
Coordinador/a de la línia: Dra. Esther Calbo
 • Influència genètica en EIN
Coordinador/a: Dra. Esther Calbo i Dra. Maria Jesús Arranz


A2. Grup de recerca Infecció VIH/Sida

Coordinador: David Dalmau
Integrants de la RETIC de Sida (RIS). IP: Dr. David Dalmau

Línies de recerca:
 • Red Temàtica Cooperativa de Investigación en SIDA (RIS): Línia de Cohorts-Biobanc. Estudis clínics, epidemiològics i bàsics.
Coordinador/a de la línia: Dr. David Dalmau
 • Risc cardiovascular en pacients VIH
Coordinador/a de la línia: Dr. David Dalmau
 • Deteriorament neurocognitiu en persones amb VIH
Coordinador/a de la línia: Dra. Àngels Jaen
 • Cooperació Internacional en països en vies de desenvolupament
Coordinador/a de la línia: Dr. David Dalmau
 • Simplicació del tractament i assaigs clínics amb antiretrovirals
Coordinador/a de la línia: Dr. David Dalmau
 • Resistències als antiretrovirals
Coordinador/a de la línia: Dr. David Dalmau
 • Coinfecció VIH i virus hepatitis C (VHC)
Coordinador/a de la línia: Dra. Mireia Cairó i Dra. Roser Font


B. Grup de recerca en salut internacional/tuberculosi pediàtrica

Coordinador: Dr. Tomas Pérez-Porcuna