Àrea malalties respiratòries

Aquesta àrea inclou tots els grups que treballen en investigació clínica, pronostica, epidemiològica, diagnòstica, comorbiditats i d’indicadors assisten­cials en relació a la MPOC, en els diferents nivells del sistema sanitari (hospital i atenció primària). També inclou l’estudi clínic i assistencial d’altres malalties respiratòries.


A. Grup de recerca en MPOC: Multimorbilidad y Pronóstico

Coordinador: Dr. Pere Almagro Mena

Línies de recerca:

 • Multimorbilidad y Pronóstico Cohorts COPD HMT
Coordinador: Dr. Pere Almagro Mena

Línies cooperatives:
 • MPOC, multimorbilitat i pronòstic. Col·laboracions externes: Estudio ECCO, Estudio ESMI, Estudio COCOMICS, Proyecto 3 CIA, Estudios MAG 1 y 2, Estudio COREPOC, Proyecto CODEX, Estudio MIEPOC, Estudio SAFE, Estudio CLAVE
Coordinador: Dr. Pere Almagro Mena
 • Grupo de EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna.
 • Proyecto COCOMICS. Collaborative Cohorts to Assess Multicomponent Indices of COPD in Spain. Beca SEPAR 2013.
 • Proyecto 3-CIA plus. COPD Cohorts Collaborative International Assessment.
 • PDMAR (Pla Director Malalties Respiratòries. CatSalut) Projectes MAG 1 i MAG 2 (MPOC aguditzat greu)

B.Grup de patologia Respiratòria en Atenció Primària

Coordinador/a: Dra. Montserrat Llordés Llordés

Línies de recerca
 • Epidemiologia i diagnòstic en Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
Coordinador/a: Dra. Montserrat Llordés
 • Tabac
Coordinador/a: Dra. Inmaculada Vázquez


C.Grup de Recerca en Malalties Respiratòries

Coordinador: Dr. José Sanz Santos

Línies de recerca
 • Carcinoma del Pulmó
Coordinador/a: Dr. José Sanz Santos

Línies cooperatives:
 • Asma Bronquial
Coordinador/a: Dra. Anna Maria Lapuente
 • Trastornos respiratorios del sueño-Terapias respiratorias (Ventilación no Invasiva)
Coordinador/a: Dra. Lourdes Lozaño
 • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- Infecciones
Coordinador/a: Dra. Annie Navarro