Covid Persistent i altres malalties emergents

Covid-19 i les seves conseqüències
La pandèmia per SARS-CoV-2 ha generat un repte sanitari de gran magnitud, tant a nivell assistencial com de recerca.
A nivell de recerca l’objectiu prioritari és:

 • Conèixer millor el comportament clínic, biològic i epidemiològic del virus.
 • La diferent resposta de les persones a la infecció per SARS-CoV-2.

Covid Persistent (CP)
Una de les conseqüències més rellevants i freqüents de la Covid és deguda a la persistència de símptomes i signes clínics molt temps després d’haver patit la infecció, el que anomenem Covid Persistent (CP).
 • Afecta entre un 5-20% de les persones que han patit aquesta infecció.
 • Es considera persistència de símptomes a partir dels 3 mesos posteriors d’haver tingut una infecció per SARS-CoV-2.
 • Els símptomes més habituals inclouen fatiga, falta d’aire, disfunció cognitiva, dolor muscular i alteració del gust i olfacte, que poden afectar les activitats de la vida diària i la reincorporació a la vida laboral.
 • Es preveu un gran nombre de persones que patiran seqüeles de la Covid-19.
Creació de l'Institut de recerca en Covid i altres malalties emergents MútuaTerrassa
L’objectiu d’aquesta proposta és generar una estructura d’informació centralitzada on es pugui integrar, organitzar i analitzar la informació dels pacients amb CP. Això ens ha de facilitar la generació d’evidència científica d’alt nivell que permeti una millor atenció a la població.

Aquest espai serà la referència per a la investigació en patologia Covid i d’altres potencials malalties emergents, i que faciliti l’accés d’aquests pacients de forma àgil i coordinada.
La direcció de la recerca es coordinarà des de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa.

Les persones que pateixen CP requereixen d’una estructura interassistencial que inclogui l’Atenció Primària i l’Especialitzada per donar-los una resposta adequada.
En un estudi pilot realitzat a la nostra institució, al juliol-agost de 2021,en el que van participar més de 200 malalts adults de Covid es va determinar que:
 • Es confirma una elevada prevalença de CP.
 • Està més associada al sexe femení entre els 30 i els 70 anys.
MútuaTerrassa, entitat per servir a la societat
La nostra institució compta amb una estructura que integra tots els nivells assistencials:
 • Atenció Primària
 • Atenció Hospitalària
 • Atenció Sòciosanitària
 • Una cobertura a una àrea geogràfica de gairebé 300.000 habitants
Aquesta estructura permet realitzar amb facilitat estudis longitudinals en el temps o aconseguir grandàries mostrals significatives de condicions patològiques poc freqüents i amb una alta qualitat.

Com a entitat adherida al Pacte Mundial de Nacions Unides des de l’any 2009, MútuaTerrassa contribueix a la implementació i compliment dels diferents objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) a través de diferents iniciatives que, al cap i a la fi, han de donar resposta a les necessitats reals de la societat a la qual serveix.

Fes el teu donatiu per a la recerca en la Covid Persistent. Compte bancari: ES35 2100 0087 6702 0097 9612 o al Bizum 06091. Per obtenir el certificat de desgravació fiscal indiqueu NOM, DNI/NIF i adreça de correu electrònic