Acció Social

Salut al cor

Salut al cor

Data d'inici 2005

Àrees implicades / equip

5 Centres d’Atenció Primària de MútuaTerrassa

Repte

Modificar els comportaments de la població a fi i efecte de canviar hàbits que redueixin el creixement exponencial de les malalties cardiovasculars que s’està produint, a través d’accions grupals amb la col·laboració de pacients tutors.

Principi del Global Compact

1 - Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.

La iniciativa


 • Justificació

  Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en els països desenvolupats i constitueixen un problema de salut pública, i d’altra banda, està demostrat que les experiències amb pacients experts, milloren la responsabilitat envers la salut.

 • Descripció

  MútuaTerrassa gestiona nou Centres d'Atenció Primària i quatre Consultoris distribuïts per diferents poblacions, els quals atenen una mitjana de 4.000 visites per dia.

  Volem dissenyar i implantar un programa per tal d’aconseguir canviar els hàbits, modificant les actituds, els interessos i les creences en benefici de l’individu i posteriorment en la societat, mitjançant participacions grupals dels pacients, amb la utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials i, basat en la col·laboració pacient-personal sanitari amb la participació activa de pacients tutors, amb l’objectiu de reduir el creixement de les malalties cardiovasculars.

 • Objectius

  • Autogestió de la salut.
  • Millorar els coneixements de la població.
  • Fomentar hàbits saludables.
  • Bon ús dels serveis sanitaris.
  • Participació social en processos de salut.

 • Beneficiats

  Pacients amb malalties cròniques amb factors de risc cardiovascular.

 • Resultats

  Grups de pacients
  8

  Pacients formats
  840

  Pacients tutors
  2010 16
  2015 28

  Infermeres
  17

  Evolució
  2011 68
  2012 132
  2013 176
  2014 200
  2015 156