Acció Social

Lactància materna

Lactància materna

Data d'inici 2008

Àrees implicades / equip

Comitè Lactància Materna: Infermeria, Pediatria, Llevadores, Ginecòlegs. MútuaTerrassa assistencial www.mutuaterrassa.com i Hospital Sant Joan de Déu de Martorell www.hmartorell.es

Repte

Assolir els objectius marcats per l’OMS, que recomana la lactància materna exclusiva durant els 6 primers mesos de vida, i ajudar a l’establiment de la lactància materna i el seu perllongament durant els dos primers anys de vida.

Principi del Global Compact

1 - Foment de la salut i els hàbits de vida saludables entre la població infantil.

La iniciativa


 • Justificació

  La literatura científica evidència els beneficis de la lactància materna per a la salut a curt i llarg termini, tant per les mares com pels nounats.

 • Descripció

  Creació d’un espai, amb el suport de dos professionals, on, setmanalment i durant un espai de temps de dues hores, les mares puguin encoratjar-se i empoderar-se, per tal de poder atendre a problemes immediats relacionats amb la lactància materna o bé oferir una atenció individualitzada, si cal.

 • Objectius

  • Evitar l’abandonament prematur LM en nadons < 6m.
  • Promoure LM exclusiva 6 primers mesos de vida.
  • Fomentar perllongament LM en nadons fins 2 anys.
  • Oferir suport professional en problemes que dificulten tant l’establiment com la continuitat de la LM.
  • Impulsar Grup d’Iguals on l’experiència d’altres mares empodera tant l´inici com el manteniment de la LM.
  • Donar resposta a dubtes i preguntes relacionades amb la LM tant en nadons com en infants més grans.

 • Beneficiats

  Mares i nadons de la població atesa per diversos CAPs de Mútua Terrassa i de l’Hospital de Martorell.

 • Resultats

  Anys 2010 2014
  n % n %
  Parts 988 663
  LM exclusiva al alta 855 86,54% 604 91,10%
  Seguiment lactància
  Mostra 107 107
  LM exclusiva al 1er mes 59 55,14% 89 83,18%
  L Mixta 27 25,23% 12 11,21%
  L Artificial 21 19,63% 6 5,61%