Acció Social

Iniciativa: Compartint taula

Iniciativa: Compartint taula

Data d'inici Abril 2013

Àrees implicades / equip

Àmbit sociosanitari
Atenció directa, social i psicològica.

Repte

Les situacions de precarietat vital de les persones grans o dels joves requereixen d’una actuació articulada dels diferents agents socials, tant públics com privats, per tal d’oferir una resposta integral, continuada i adaptada a les diferents situacions que puguin sorgir.

Principi del Global Compact

1 - Protecció dels Drets Humans Fonamentals

La iniciativa


 • Justificació

  La situació actual de crisi econòmica afavoreix processos d’empobriment progressiu que aboquen a la precarietat vital de les persones grans i al seu aïllament, i a determinats col·lectius de joves a no realitzar els àpats de forma regular.

 • Descripció

  Compartint Taula és un projecte solidari dirigit a gent gran amb dificultats econòmiques i/o socials. Intergeneraccions és un projecte adreçat a joves en situació vulnerable a qui s’ofereix uns àpats a canvi de realitzar activitats amb la gent gran.

  Es tracta d'oferir un servei temporal, en els centres que gestiona la Fundació Vallparadís, que proporcioni àpats gratuïts a persones grans i a joves, derivades des dels Serveis Socials Bàsics.

  Aquest servei pretén també, apropar aquest recurs social a les persones del municipi i esdevenir un recurs de referència.

  Els centres:

  • Residència i Centre de Dia Baix Camp (Cambrils)
  • Residència i Centre de Dia Móra la Nova
  • Centre de Dia Ca n’Anglada

 • Objectius

  Promoure la qualitat de vida de les persones grans i dels joves que viuen en el municipi oferint un recurs de proximitat, professional i de qualitat.

  Objectius Específics:

  • Oferir una alimentació gratuïta, adequada a la edat i a les característiques de salut de les persones usuàries.
  • Potenciar la convivència i les relacions socials en el centre i en l’entorn social i comunitari de les persones usuàries.
  • Detecció i prevenció de situacions de necessitat social en coordinació amb els serveis socials bàsics.
  • Afavorir el manteniment de l’autonomia personal i social de les persones grans del municipi.

 • Beneficiats

  • Persones de més de 65 anys.
  • Amb problemàtica social i/o econòmica, especialment persones que viuen soles o amb una xarxa familiar feble o deteriorada.
  • Que viuen en les proximitats de l’establiment i poden desplaçar-se autònomament.
  • Autònomes per les ABVD (activitats de la vida diària) i sense trastorns de conducta que puguin dificultar la convivència en el centre.
  • Joves que no compten amb servei de menjador a l’ Institut i que pertanyen a famílies en situació de precarietat econòmica.

 • Resultats

  2013
  930 àpats gratuïts servits a Cambrils.
  310 àpats gratuïts servits a Mora la Nova.
  548 àpats gratuïts servits a Ca n’Anglada.

  2014
  1054 àpats gratuïts servits a Cambrils.
  496 àpats gratuïts servits a Mora la Nova.
  563 àpats gratuïts servits a Ca n’Anglada.

  2015
  1178 àpats gratuïts servits a Cambrils.
  382 àpats gratuïts servits a Mora la Nova.
  570 àpats gratuïts servits a Ca n’Anglada.