Notícies

Presentació dels Fets i Xifres de l’entitat de l’any 2022

Ahir a la tarda es van aprovar els comptes anuals relatius a l’exercici 2022 i es van donar a conèixer les dades referents a l’acivitat de l’entitat

Ahir a la tarda es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social, durant la qual s’han fet públiques les xifres de l’Entitat, es van aprovar els comptes anuals relatius a l’exercici 2022 i es van donar a conèixer les dades més actuals de l’activitat assistencial i sociosanitària de l’entitat.

Per a més informació visiteu el site Fets i Xifres 2022

Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social –grup d’entitats de benefici social- celebra l’Assemblea General Ordinàriaó de les dades corresponents a l’exercici 2022

La Mutualitat ha incrementat les ràtios de solvència que se situen per sobre del 600%
L’activitat assistencial manté les llistes d’espera a l’HUMT per sota de la mitjana de Catalunya
La Fundació Vallparadís acredita dos nous centres amb la Norma Libera Care de lliure contenció


Mutualitat de Previsió Social
L’activitat asseguradora de Mútua de Terrassa s’ha caracteritzat per un creixement de les quotes meritades d’un 2,9%, destacant el bon comportament del ram de salut amb un creixement del 5,8%. El resultat de l’exercici ha estat de 384 milers d’euros.

En termes de solvència, destaquem que s’acompleix àmpliament amb els seus requeriments així com amb els límits de tolerància al risc definits. En aquest sentit l’Entitat presenta una ràtio de solvència sobre el Capital de Solvència Obligatori i sobre el Capital de Solvència Mínim d’un 621% i d’un 2.483%, respectivament.


Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
>Llistes d’espera per sota de la mitjana de Catalunya:
La Fundació Assistencial MútuaTerrassa ha mantingut la línia de l’any anterior per consolidar la dinàmica que permet complir amb tots els objectius i indicadors de qualitat pel que fa a l’activitat que desenvolupa per compte del CatSalut. En aquest sentit, podem dir que pel que fa a llistes d’espera en termes de procediments quirúrgics, l’HUMT es mantenia a desembre de 2022 per sota de la mitjana catalana. En intervencions concretes, com poden ser les neoplàsiques, a l’HUMT actualment es resolen en poc més d’una setmana.

Pel que fa proves diagnòstiques, totes les que es realitzen a MútuaTerrassa se situen per sota de la resta de Catalunya, excepte les que es duen a terme com a centre d’alta especialització i referent al territori. Es tracta de les gastroscòpies i colonoscòpies, les quals són proves d’alta complexitat i precisió.

En referència a les visites a l’especialista, MútuaTerrassa també se situa per sota de la mitjana catalana en gairebé totes les especialitats. A tall d’exemple, l’espera per a les consultes de Traumatologia se situa en més de dos mesos per sota de la mitjana de Catalunya, mentre que per a altres especialitats són 10 dies d’espera per sota de la resta del territori. Cal remarcar que les especialitats de Ginecologia i Cardiologia presenten esperes considerables a tot el país, i MútuaTerrassa no n’és cap excepció.

Nous CUAPS a Rubí i Sant Cugat
A finals de l’any 2022 i primers del 2023, el Servei Català de la Salut va posar en marxa dos nous dispositius per a l’atenció urgent a Sant Cugat del Vallès i a Rubí, cadascun ubicat en instal·lacions annexes al CAP Sant Cugat i al CAP de Rubí, respectivament. Aquests nous dispositius han suposat un important salt qualitatiu per a l’atenció que rep la ciutadania, atès que ha comportat la incorporació de nous professionals en ambdós centres i, sobretot, ha suposat l’adequació de nous espais que presten atenció sanitària 24 hores durant els 365 dies de l’any.

Nous espais del Servei d’Urgències de l’HUMT
Amb més de 120.000 atencions realitzades cada any, el Servei d’Urgències de l’HUMT ha fet un salt qualitatiu gràcies a l’ampliació d’espais realitzada al juliol del 2022. Aquests es van concebre amb la idea de proporcionar -a més d’una atenció de qualitat- una millor experiència tant per al pacient i els seus familiars com per als professionals. Així es van ampliar gairebé 550m quadrats de superfície guanyats al Parc de Vallparadís, gràcies a una cessió de l’Ajuntament de Terrassa, que han estat destinats a sala d’espera amb vistes directes al parc i nous boxes d’observació.
Paral·lelament es va posar en marxa un nou servei d’informació per als familiars mitjançant un codi de seguiment que els permet conèixer -en temps real- l’estat d’atenció del pacient: si és a triatge, o pendent de proves, d’ingrés o d’alta hospitalària.

Fundació Vallparadís:
Amb una trajectòria de més de 30 anys d’experiència, la Fundació Vallparadís consolida la seva aposta ferma per convertir els centres que gestiona en espais lliures de contencions. En els tres àmbits on actua: gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental, Fundació Vallparadís ja ha obtingut la certificació oficial com a centre sense subjeccions -Norma Libera Care i Norma Libera Dignos- per a dos més dels seus centres, que s’afegeixen als dos certificats aconseguits l’any 2021. A data d’avui, la Fundació gestiona un total de 23 centres, el darrer incorporat el passat més de març, amb la voluntat d’oferir un alt nivell de qualitat assistencial i aportar-hi tota la seva expertesa i compromís de servei per cuidar íntegrament a les persones que hi viuen.

Àptima Centre Cínic
Emmarcat en el pla de creixement d’Àptima al Vallès, al desembre es van obrir els nous espais d’Àptima Centre Clínic Sabadell, més d 1.800 metres quadrats de nous consultoris amb totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i equipats amb tecnologia de darrera generació.

Compromís Verd MútuaTerrassa
El pla d’acció climàtica de l’entitat ha seguit desenvolupant-se mitjançant la implementació de diverses mesures que han generat impactes importants ens els canvis d’hàbits de professionals i pacients. Per una banda s’ha desplegat tota la recollida selectiva de residus, gràcies a la instal·lació d’una nova compactadora de plàstics i envasos al carrer del Castell. La segregació de residus s’ha estès a totes les dependències de l’entitat i ha esdevingut un dels grans reptes per als professionals de l’entitat.

També s’ha fet efectiva la retirada definitiva de les ampolles de plàstic en els espais comuns per a professionals i s’han instal·lat fonts d’aigua osmotitzada. Aquestes accions, juntament amb la incorporació dels consells de mobilitat sostenible en els missatges de citació als pacients i tota l’activitat de servitització de material tèxtil quirúrgic reutilitzable, van portar a MútuaTerrassa a ser finalista als Premis de la Setmana Europea de la Reducció de Residus, entre més de 15.000 candidatures.