Quan vam presentar el tancament de l’any 2021 dèiem que se suposava que havia de ser, només, l’any postpandèmia. Lluny d’això, el 2021 ens va deixar grans i sorprenents imatges d’esdeveniments difícils de preveure que serien el preludi d’un 2022 que, possiblement, ja ha marcat com serà el món a partir d’ara.

A inicis d’any, l’aixecament de les restriccions associades a la pandèmia va provocar una intensa recuperació de l’activitat econòmica. I gairebé al mateix temps, la invasió russa d’Ucraïna a finals de febrer de 2022 va accelerar el repunt dels preus de les matèries primeres que es venia produint des de 2021, fet que va provocar un increment de les pressions inflacionistes. Europa i el món sencer, nosaltres inclosos, ens hem vist condicionats des d’aleshores.

El repunt de la inflació a Espanya, que va començar el 2021 i es va intensificar el 2022, va sorprendre per la seva intensitat i persistència, al igual que a la zona Euro. Tot i que inicialment l’increment de preus es va concentrar en l’energia, matèries primeres i aliments, i semblava de naturalesa transitòria, finalment s’ha anat estenent a altres bens i serveis. En resposta a aquest context inflacionista els Bancs Centrals de les principals economies van procedir a endurir les seves polítiques monetàries, fet que ha provocat un increment del tipus d’interès.

Com a resultat de tot plegat, es va produir una notable desacceleració de l’activitat econòmica en el segon semestre de l’any. El canvi de la política monetària, la incertesa i la reducció del creixement econòmic ha provocat que el comportament dels mercats financers hagi estat negatiu al llarg de l’any 2022.

Pel que fa a la inflació pel conjunt de l’Estat espanyol a l’any 2022 ha estat del 5,7%, per un 5,2% a Catalunya. L’evolució de l’economia, després de l’alentiment del segon semestre, va deixar un creixement del PIB de l’economia espanyola en un 5,5%, mateix creixement que l’economia catalana.

Si ens centrem en l’activitat asseguradora es pot afirmar que, malgrat aquest entorn complicat en l’àmbit geopolític i macroeconòmic, el sector ha tornat a mostrar una gran solidesa. Des de la perspectiva de volum de negoci, el sector assegurador ha mostrat en general un creixement destacable del 4,65%, en especial pel que es refereix a l’àmbit de les assegurances de no vida, recuperant o superant, inclús, els nivells prepandèmia en determinats segments de negoci.

L’evolució de l’activitat asseguradora a MútuaTerrassa ha estat positiva en línies generals, amb un creixement de primes meritades d’un 2,9% i d’un 5,8% pel que fa al ram d’assistència sanitària. En aquesta mateixa línia es mantenen els resultats positius tècnics i no tècnics, els quals han permès seguir mantenint una ràtio de solvència per sobre del 600%.

Quant a l’activitat assistencial desenvolupada per compte del Servei Català de la Salut mitjançant la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, un any més s’han acomplert pràcticament tots els objectius i indicadors de qualitat. La reducció objectiva de les llistes d’espera en tots els procediments, proves i visites (amb alguna excepció) ha estat la tònica durant tot el 2022 i haurà de ser un dels
objectius a consolidar durant 2023. La innovació tecnològica mitjançant robòtica per a determinats procediments quirúrgics també marca el camí a seguir d’ara endavant.

En aquesta mateixa línia d’objectius assolits s’ha treballat en l’àmbit de la dependència, en la qual Fundació Vallparadís ha obtingut noves acreditacions “Libera Care” com a centres amb atenció lliure de subjeccions.

I pel que fa a les empreses vinculades o dependents de MútuaTerrassa assenyalar que han mantingut els nivells de qualitat i de resultats dels anys anteriors, tot i fent salts importants en nova gestió i ampliacions de serveix. En aquest sentit Àptima Centre Clínic va posar en marxa les noves instal·lacions de Sabadell, amb més de 1.500 metres quadrats per a nous consultoris, i incrementant de manera notable la seva activitat. Per una altra banda AXIOMA ha incrementat els seus serveis gràcies als concursos guanyats com a proveïdor de material quirúrgic reutilitzable per als principals hospitals del sistema de salut català, un fet a tenir en compte per al creixement futur, malgrat l’impacte negatiu de l’important increment del cost de l’energia al qual està sotmesa.

En conjunt, les dades consolidades de tot el Grup MútuaTerrassa -incloses les Fundacions i les empreses de suport- han donat un resultat de l’exercici 2022 de 8,4 milions d’euros, destinats a consolidar els projectes iniciats pels diferents àmbits d’activitat així com a desenvolupar l’estratègia de futur, les inversions necessàries i tota la innovació exigida per seguir esdevenint el referent de salut del nostre entorn. Així, el volum total consolidat d’ingressos d’aquest 2022 ha estat de 373 milions d’euros. El patrimoni consolidat queda en 162,7 milions d’euros.

Cal valorar aquests resultats sense perdre la perspectiva que qui els fa possibles és tot l’equip humà que conforma aquesta entitat de benefici social que és MútuaTerrassa. La Junta Directiva, la qual va viure el relleu de presidència al juliol de 2022, quan Antoni Abad i Pous va assumir la presidència que deixava Jordi Parera i Martinell. I, sobretot, tots i cadascun dels gairebé 5.000 professionals que conformen l’entitat. Sense ells, així com els més de 345.000 assegurats i tots els pacients i ciutadanes i ciutadans a qui servim -els quals dipositen la seva confiança en nosaltres- MútuaTerrassa no seria la realitat que és avui. Seguirem treballant perquè aquesta confiança es mantingui i ens esperoni a millorar any rere any.