Estats financers

  • Exercici 2022 - Estats financers de Mútua de Terrassa, MPS – Individual (PDF 0.38 MB) Descarregar
  • Exercici 2022 - Estats financers del grup MútuaTerrassa – Consolidat (PDF 0.76 MB) Descarregar
  • Exercici 2022 - Informe d'auditoria dels estats financirs de Mutua de Terrassa, MPS – Individual (PDF 2.37 MB) Descarregar
  • Exercici 2022 - Informe d'auditoria dels estats financers del grup MútuaTerrassa – Consolidat (PDF 2.52 MB) Descarregar
  • Exercici 2022 - Informe de verificació independent - Estat d'informació No Financera Consolidat (PDF 1.76 MB) Descarregar
  • Exercici 2022 - Estat d’Informació No Financera (PDF 1.89 MB) Descarregar