Notícies

Cugat.cat recorre als professionals de Salut Mental de l’HUMT per conèixer la repercussió psicològica de les xarxes socials en infants

José Llorca, educador social del Centre de Salut Mental Infanto Juvenil de Rambla i Sant Cugat, va ser entrevistat per aprofundir-hi

El passat dimarts, 19 d’abril Cugat.cat va publicar un article sobre l’afectació -en termes psicològics- de les xarxes socials entre els infants i adolescents. Per conèixer el detall de les esmentades repercussions va entrevistar al José Llorca, educador social del Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) de Rambla i Sant Cugat.

Certament l'acceleració digital ha suposat que cada vegada sigui més freqüent que els infants tinguin un dispositiu intel·ligent i que, en conseqüència, siguin usuaris a les xarxes socials en edats primerenques. En aquest sentit, Llorca va detallar que "L'edat per poder penjar contingut a les xarxes socials hauria de ser cap als 16 anys, ja que és quan es té suficient criteri i educació sobre el que comporta l'ús d'aquestes aplicacions".

En el transcurs de l’entrevista també va referir-se a l’afectació negativa que sovint comporten determinats continguts que fomenten un determinat estil de vida o físics exageradament esculturals. Pel que fa al rol de les famílies, va esmentar la conveniència que aquestes proporcionin eines als joves per saber gestionar adequadament les xarxes socials així com la necessitat de “pautar” les hores de pantalla per tal de fer-ne un ús saludable.

Finalment, a mode de cloenda, l’expert va esmentar que en determinades circumstàncies "són beneficioses perquè ens acosten a la gent en un context on el món és globalitzat" i també va emfatitzar sobre la importància del paper de les escoles i les famílies en la formació dels infants sobre els usos correctes de les xarxes socials.

Llegir article