Notícies

Gerard Ruiz, infermer del CAP Rambla, publica un article a la revista Anales de Pediatria

L'article, publicat el passat mes de febrer a la revista Anales de Pediatría, se centra d'un estudi transversal descriptiu que es va realitzar als alumnes entre 13-18 de Sabadell per conèixer els hàbits i consum que fan de les begudes refrescants, esportives i energètiques. L'objectiu de l'estudi és conèixer quina és la freqüència i patró de consum (quan es consumeixen i per què) aquestes begudes per poder fer un millor abordatge des de Salut i Escola i atenció primària.

En l'actualitat existeixen un gran oferta de begudes no alcohòliques que s'agrupen en refrescants, esportives i energètiques, totes elles amb un alt contingut en sucres, aquestes poden arribar a tenir fins a un 21% de sucres afegits quan l'OMS recomana un consum no superior als 10,5%.

Els autors de l'estudi han observat com cada vegada és més freqüent el consum d'aquestes begudes i en circumstàncies no recomanades, amb una alt risc per a la salut, ja que augmenten l'obesitat, diabetis, la síndrome metabòlica, les càries, l'osteoporosi i el càncer. En el cas de les begudes energètiques es descriuen problemes afegits com la taquicàrdia, hipertensió, insomni i trastorns del comportament i exacerben les malalties psiquiàtriques, arítmies i nàusees entre d'altres. Cal afegir que aquestes begudes energètiques, que principalment es consumeixen en un entorn d'oci i festa es barregen amb alcohol.

Els resultats de l'estudi va mostrar com el 92.9% dels alumnes consumien begudes refrescants i ho feien en qualsevol moment dels dia i situació. Les begudes esportives van registrar el 61.7% preferentment quan fan esport i alguns moments d'oci. Pel que fa a les begudes energètiques, un 49.2% les consumia en moments d'oci i d'aquest percentatge un 49% les barreja amb alcohol, el seu consum se centra principalment en l'oci i en realitzar esport. EL 38% dels adolescents enregistrats en l'estudi manifesten un consum simultani de les tres begudes.

Les conclusions d'aquest estudi els van servir per a plantejar noves estratègies i intervencions educatives a través del programa Salut i Escola.