Notícies

El servei d’Hospitalització a Domicili ha participat al 15º Congrés Nacional de la SEHAD

Va presentar 1 comunicació oral i 2 pòsters.

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) va organitzar des del 29 de setembre a l'1 d'octubre el 15è congrés nacional en format virtual, ja que el format presencial previst de celebrar al 2020 a Alacant es va aplaçar a causa de la pandèmiaEl Servei d'Hospitalització a Domicili de la MútuaTerrassa hi va ser present, amb la participació del Dr. Gastón Araujo Espinoza, Dra. Mireia Martínez Gil, Dra. Inés Arancibia Freixa, tots tres professionals del HAD, i la Dra. Sara Rioja Artal metge adjunta del servei de Cirurgia Vascular.Es van presentar 2 treballs en forma de pòster:

"Conexión interhospitalaria entre servicios de Hospitalización a Domicilio de un mismo territorio"

"Aumentar los ingresos de urgencias a HAD: a las trincheras".

Dins de la sessió de les millors comunicacions orals es va presentar: "Hospitalización a Domicilio quirúrgica en época de pandemia".