Notícies

El Dr. Xavier Gómez Batiste parla sobre el final de vida i la cura de les persones amb una malaltia avançada a la Residència Túrsia

La xerrada va estar dirigida a tot el personal del centre

El passat dia 9 d’agost, el Dr. Xavier Gómez Batiste, director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC i especialista en medicina interna, oncologia i medicina pal·liativa de l’ICO, va visitar la residència Túrsia de Tossa de Mar, gestionada per Fundació Vallparadís, i va realitzar una xerrada formativa dirigida a tos els professionals. El doctor va parlar de les diferents fases de la malaltia i de la importància de l’adequació del tractament.

Davant de la realitat de que un gran percentatge de persones que viuen a les residències de gent gran presenten cronicitat avançada i necessitats pal·liatives, el doctor va recomanar la utilització de l’eina Necpal 4.0 per a la seva identificació precoç. Es tracta d’una aplicació mòbil que permet estimar el risc de mortalitat en persones amb malaltia crònica avançada per tal de garantir una resposta precoç a les seves necessitats pal·liatives.

El Dr. Gómez Batiste proposa un model de prescripció centrat en la persona que permeti realitzar una correcta adequació de la prescripció en pacients amb multimorbiditat i fragilitat, combinant els objectius del propi pacient amb la valoració dels professionals. Durant la xerrada també va destacar la importància d'elaborar el Programa de Decisions Anticipades i la seva possible actualització segons evolució de la situació de la persona afectada. L'eina Necpal 4.0 conjuntament amb la determinació de la fase en el que es troba la persona, ajuda en la presa de decisions amb la persona mateixa o amb el seu familiar, si la persona ja no pot decidir.

Després de la xerrada, la residència va oferir un aperitiu que va permetre seguir comentant amb el Doctor els diferents dubtes que van sorgir en un ambient més distés.