Vídeos informatius

La importància de rentar-nos molt bé les mans

Possiblement no hi hagi cap gest tan simple que permeti evitar tants contagis. I és que s’ha demostrat que el coronavirus es transmet per les gotes respiratòries i, també, pel contacte directe amb les secrecions. Per tant, les nostres mans podrien ser una font de transmissió del virus.

Covid-19