Notícies

L'ús de la mascareta deixa de ser obligatori en centres sanitaris i sociosanitaris, farmàcies i residències de gent gran

El dia 5 de juliol va entrar en vigor aquesta norma

Les mascaretes, conjuntament amb el rentat freqüent de les mans i la distància entre persones, són una de les mesures de protecció efectives que cal utilitzar sempre que tinguem símptomes de grip, COVID-19 i de qualsevol malaltia respiratòria.

Però, des del dia 5 de juliol, la mascareta deixa de ser obligatòria als centres hospitalaris, farmàcies i residències, i es recomana seguir portant-la:

  • Persones simptomàtiques d’infecció respiratòria en espais compartits

  • Professionals que treballin amb pacients vulnerables

  • Professionals de la salut que atenguin a persones amb simptomatologia d’infecció respiratòria

  • Residències, en cas d’aparició de símptomes o en èpoques d’elevada transmissióUS ADJUNTEM LES RECOMANCIONS