Notícies

La Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica realitza la primera cirurgia de resecció de cap de pàncrees per laparoscòpia de l'HUMT

El passat mes de març la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica del servei de Cirurgia General de l'HUMT va dur a terme una intervenció quirúrgica d'altra complexitat: la primera operació de cap de pàncrees per laparoscòpia del centre. La cirurgia en qüestió rep el nom deduodenopancreatectomia cefàlica i consisteix en treure el cap del pàncrees, la via biliar, el duodè i part de l'estomac per un càncer de pàncrees.

Es tracta d'una intervenció que la Unitat realitza de forma habitual per via oberta. En canvi, la laparoscòpia és una tècnica mínimament invasiva que permet visualitzar l'interior de la cavitat abdominal i realitzar la cirurgia mitjançant la introducció d'una càmera a través de la paret abdominal. Recentment els professionals de l'HUMT l'han pogut completar mitjançant aquesta tècnia, fruit de la instauració progressiva de la mateixa amb l'objectiu de minimitzar-ne els efectes adversos de la corba d'aprenentatge.La intervenció es va poder acabar en poc més de cinc hores, un temps molt curt si es compara ambexperiències similars d'altres centres. El factor temporal era un punt molt important per la Unitat de CirurgiaHepatobiliopancreàtica ja que en cap cas es volia que el fet d'abordar la cirurgia per laparoscòpia revertís en un temps operatori perllongat (donat que té conseqüències negatives pel pacient).Al marge d'aquesta fita en termes temporals, la rellevància de la intervenció també radica en el fet que el pacient no va presentar cap complicació postoperatòria i només va requerir una setmana posterior d'hospitalització.