Notícies

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa i la Fundació Vallparadís, presents a la presentació del Protocol d’Abordatge del Maltractament vers les Persones Grans de Terrassa

L’acte es va celebrar a finals de juliol a la Masia Freixa

El passat dijous, 21 de juliol, la sala d’actes de la Masia Freixa va acollir l’acte de presentació del Protocol d’Abordatge del Maltractament vers les Persones Grans de Terrassa. La Dra. Yolanda Cuesta, gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i el Sr. Ramon Ramells, gerent de la Fundació Vallparadís, van participar-hi i van ser els encarregats de signar la ratificació dels acords d’adhesió a la Taula de Maltractament a les Persones Grans en representació d’ambdues entitats.

Antecedents i contextualització
La Taula Tècnica contra els Maltractaments a la Gent Gran es va constituir l'abril del 2018, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa -amb el suport de la Diputació de Barcelona- signant l’adhesió a la mateixa els serveis i recursos públics, privats i del tercer sector que compartien l’interès en la millora de la coordinació a la ciutat per fer-ne front.

El primer objectiu va ser la creació de la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans, presentada a l'octubre del 2019. El document és el resultat d'un treball tècnic d'unificació conceptual i de coneixement mutu entre els diferents serveis municipals i altres agents de la ciutat vinculats a l'àmbit de les persones grans. A finals del 2019 es van realitzar sessions de treball amb t els membres de la Taula per valorar com aplicar la Guia a la realitat de la ciutat, acordant circuits de detecció, intervenció i revisió. Per tal de protocol·litzar la Guia i fer la implementació a la ciutat, la Taula Tècnica contra els Maltractaments de les Persones Grans va delegar en una Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol perquè coordinés les accions a fer al territori en l'àmbit del maltractament de les persones grans a la ciutat.

A finals del 2021 aquesta comissió va presentar els resultats de la seva feina i una vegada consensuats tots els materials es va considerar rellevant, ratificar l’adhesió signada al 2018, per seguir treballant de forma unificada en la incorporació de les eines dissenyades des d’aquest espai tècnic amb l’actualització dels acords:

  • El document de referència de les actuacions és la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans, elaborada el 2019.

  • Davant de qualsevol sospita o evidència de maltractament, s'activarà el protocol municipal d'actuació en relació al circuit que s'ha establert en el fluxograma.

  • S'utilitzaran les eines elaborades per la Comissió de Posada en Marxa com a material protocol·litzat per unificar el funcionament coordinat de tots els agents que intervenen en un situació de possible maltractament a una persona gran.

  • Les entitats, serveis i institucions participaran en la formació per sensibilitzar davant els factors i indicadors de risc de maltractament.

  • Les entitats, serveis i institucions participaran en la formació per conèixer el circuit municipal d'actuació davant d'una situació de maltractament i les eines unificades elaborades.Els serveis avaluadors (definits a la Guia Local per fer front als Maltractaments de les Persones Grans) es comprometen a enviar els registres d'actuació a la Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol, comissió creada per la Taula de Maltractament de les Persones Grans per tal de fer el seguiment del protocol i informar a la Taula i a la ciutat de la seva evolució.

S'obrirà un procés d'adhesió per a totes aquelles entitats i institucions de la ciutat que es vulguin adherir al pacte d'adhesions i compromisos per a la implementació de l'abordatge unificat davant les situacions de maltractament a les persones grans a Terrassa. És un pacte de ciutat obert a tothom que vulgui sumar-s'hi. L'objectiu és implicar globalment la ciutadania: a títol personal, o a través d'associacions, empreses, entitats o col·lectius.