Notícies

La importància de la revisió periòdica de la medicació de la insuficiència cardíaca, de la mà del Servei de Farmàcia de MútuaTerrassa

La Dra. Sara Gallardo, adjunta al servei de Farmàcia de MútuaTerrassa, ha elaborat un article sobre la conveniència de revisar periòdicament el tractament crònic dels pacients diagnosticats d'insuficiència cardíaca (IC). El text ha estat publicat recentment per la SEFAP i també detalla com es realitza la intervenció des del Servei de Farmàcia de MútuaTerrassa, integrat per la farmàcia d'AP i l'hospitalària i que en conseqüència permet treballar en comú per la transversalitat assistencial dels pacients i aprofitar el contacte directe amb metges especialistes (tant d'AP com d'atenció especialitzada).

Des del servei en qüestió es va revisar la medicació de tots els pacients adults diagnosticats d'IC que tinguessin fàrmacs potencialment inapropiats (FPI), amb un alt grau d'evidència segons les recomanacions de la Societat Americana del Cor que haguessin presentat un episodi de descompensació de la IC durant el període gener 2018 - març 2019.Es van detectar 454 pacients en tractament actiu amb FPI d'un total de 3.066 pacients actius diagnosticats d'IC (un 15%). D'aquests es van seleccionar els 111 que havien patit una descompensació de la IC durant el període d'estudi (un 25%). Els fàrmacs més implicats van ser: citalopram (29%), escitalopram (23%), pramipexol (11%) i AINE (9%), sent un 30% de les prescripcions indicades per l'atenció especialitzada.
El grau d'acceptació global de les recomanacions va ser del 63%. La majoria dels canvis es van realitzar de manera immediata i algun es va programar per a la seva realització en la següent visita amb el pacient. La majoria de les recomanacions dirigides a metge de família van ser acceptades. No obstant això, l'acceptació per part de l'atenció especialitzada en el moment de la realització de l'estudi va ser d'un 1% tot i que després d'una revisió 6 mesos després, el grau d'acceptació va augmentar al 36%.


La IC, una patologia prevalent en la nostra societat
S'estima que al voltant d'un 1-2% de la població adulta en països desenvolupats la pateixen, percentatge que augmenta a més del 10% en persones majors de 70 anys. En els últims 30 anys, els avenços en els tractaments han millorat la supervivència encara que els resultats segueixen sense ser del tot satisfactoris. Les últimes guies publicades serveixen d'ajuda als professionals per prendre decisions en la pràctica clínica diària basades en les dades disponibles. La mort sobtada i la descompensació de la malaltia són les principals causes de mort i entre els motius de descompensació destaca la causa farmacològica, raó per la qual des del Servei de Farmàcia es va decidir fer una estratègia per millorar la seguretat d'aquests pacients.