Notícies

La revista de la FACE es fa ressò dels resultats preliminars d'un projecte del grup de celiaquia del servei de Digestiu

El darrer número de la revista Mazorca (la publicació de la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya) publica una notícia relativa a una actualització sobre el projecte guanyador de la primera edició dels Premis FACE de foment a la investigació. Es tracta d'un treball -del qual ara se n'han donat resultats preliminars- que va ser premiat l'any passat realitzat pel grup de celiaquia del servei de l'Aparell Digestiu de l'HUMT i l'equip de l'Hospital Clínic San Carlos.

El projecte es titula "Búsqueda de biomarcadores diagnósticos en enfermedad celíaca: estudio cel·lular y molecular tres provocación con gluten" i té com a objectiu permetre el diagnòstic de la malaltia celíaca en pacients que ja han iniciat una dieta sense gluten, pels quals no serveixen els protocols de diagnòstic habituals, exceptuant que vagin precedits d'una provocació amb gluten durant un temps mínim de 2 setmanes.Els resultats preliminars suggereixen una sensibilitat de la prova almenys similar a la que ofereix la serologia específica, principal prova del cribratge actual pel diagnòstic de la malaltia. A més, resultaria vàlida en el cas de pacients el diagnòstic dels quals resulti dubtós donada la presència de genètica de baix risc o genètica no compatible.