Notícies

El servei d’Oncologia publica un article a la revista “Journal of Personalized Medicine”

Es tracta d’un estudi sobre RNA no codificant com a predictor de la resposta al tractament neoadjuvant en el càncer de recte

La setmana passada la revista Journal of Personalized Medicine, amb un factor d'impacte 4.433, va publicar l'article "Lincp21-RNA as Predictive Response Marker for Preoperative Chemoradiotherapy in Rectal Cancer". Els autors d'aquest estudi són Jose Carlos Benítez, ex-resident del servei d'Oncologia Mèdica HUMT, Marc Campayo, metge adjunt del servei d'Oncologia de l'HUMT, Tania Díaz, membre de l'IDIBAPS, Carme Ferrer, metge adjunta del servei d'anatomia Patològica de l'HUMT, Melissa Acosta-Plasencia, membre de l'IDIBAPS, Mariano Monzó, membre de l'IDIBAPS, Luis Cirera, cap del servei d'Oncologia de l'HUMT, Benjamin Besse, servei d'Oncologia de Gustave Roussy Cancer Center, i Alfons Navarro, membre de l'IDIBAPS.Aquest estudi és fruit de la línia de col·laboració del Servei d'Oncologia Mèdica i el Laboratori d'Oncologia Molecular de la Facultat de Medicina de la UB per a l'estudi de ARNs no codificants com a biomarcadors en tumors sòlids, liderada pels doctors Marc Campayo i Alfons Navarro.En aquest estudi els autors van analitzar si els nivells d'expressió de LincRNA-p21 (un biomarcador implicat en la via p53 i la regulació de l'angiogènesi tumoral) poden actuar com un biomarcador predictiu de la resposta a la quimiorradioteràpia preoperatòria (CRT) neoadjuvant en els pacients diagnosticats de càncer de recte. Per aquest motiu van analitzar el ARN de biòpsies prèvies al tractament de 70 pacients amb càncer de recte (RC) tractats amb quimiorradioteràpia preoperatòria, d'una sèrie de 100 pacients publicada en un primer treball. Un èxit en aquest camp, donat que la tècnica d'anàlisi de ARNs no codificants com el LincRNA-p21 és complicada, sobretot en mostres de parafina. La quimiorradioteràpia preoperatòria és un tractament estàndard per a pacients amb càncer de recte localment avançat, però el seu ús en pacients que no responen a aquest tractament pot estar associat amb un augment de la toxicitat i un retard de la resecció.Les conclusions de dit estudi de LincRNA-p21 pot ser valuós en la individualització de la quimiorradioteràpia preoperatòria en els pacients amb càncer de recte, ja que LincRNA-p21 és un marcador de malaltia avançada, amb una pitjor resposta a la quimiorradioteràpia neoadjuvant, i el temps de recidiva (TTR) més curt en pacients amb càncer de recte localment avançat.Aquest article és el segon publicat en el context de càncer de recte localment avançat i forma part del projecte de tesi doctoral que el Dr. Benitez està duent a terme. El primer va ser publicat a la revista Plos One al 2018 (DOI: 10.1371/journal.pone.0206542).