Notícies

La Residència i Centre de dia Falguera col·labora en el Projecte ResiCOVID-19

És un projecte per a millorar el model assistencial del sistema de residències de Catalunya, promogut per la universitat de Vic i avalat pel Departament de Salut i Departament de Drets Socials del Govern de Catalunya

ResiCOVID19 és un projecte de recerca que té com a objectiu principal millorar el model assistencial del sistema de residències de Catalunya, incidint en una millora de la vida dels residents, dels seus familiars i professionals. Es tracta d’un projecte innovador, ja que a Catalunya, no existia cap avaluació sistemàtica i en profunditat d’aquesta realitat, element cabdal per planificar una millor resposta, tan de present com de futur. Així doncs, ResiCOVID19 persegueix dos objectius:
1) avaluar l’impacte de la pandèmia en les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya, així com dels seus familiars, els treballadors i les organitzacions; i
2) a partir dels aprenentatges realitzats, construir propostes de millora assistencial i del model d’atenció per aquestes persones.

En aquest marc, la Residència i Centre de dia Falguera ha participat en la recollida de dades, gràcies a la participació de persones residents, professionals i familiars.