Notícies

La Dra. Mª José Barahona lidera la participació de l'HUMT en el projecte europeu RECOGNISED

A més del Servei d'Endocrinologia i Nutrició i del Grup de Recerca d'Endocrinologia i Metabolisme, dels quals la Dra. Mª José Barahona n'és la cap, també hi participen el Servei de Neurologia i d'Oftalmologia.


El principal objectiu d'aquest estudi és millorar la detecció primerenca de demència en pacients amb diabetis tipus 2, ja que actualment no hi ha indicadors fenotípics relatius ni proves fiables per identificar pacients amb T2D en risc de desenvolupar demència o DCL.
El projecte RECOGNISED proposa la validació de tècniques innovadores basades en la detecció de característiques funcionals i estructurals de la retina, amb biomarcadors en sèrum i d'imatge per estratificar el risc i la gravetat del deteriorament cognitiu, per tal de poder caracteritzar fenotips clínics (medicina personalitzada). El nostre Centre col·labora principalment en la validació clínica després de la fase pre-clínica amb ratolins.
RECOGNISED, finançat pel programa HORIZON 2020, està liderat pel Dr. Rafael Simó, Cap del Grup de recerca en Diabetis i Metabolisme del VHIR. El projecte compta amb la participació de 21 entitats provinents de tot Europa, té una duració de 4 anys i ha obtingut una subvenció de 6 M€.