Notícies

La Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica rep l'Accèssit del premi Nacional de Cirurgia

El Dr. Esteve Cugat i la Dra. Maribel Garcia han rebut l'Accèssit del premi Nacional de cirurgia per l'article "Does the Artery-first Approach Improve the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy?", publicat a la Revista Annal of Surgery. Aquest estudi es deriva d'un treball multicèntric d'àmbit nacional en el que ha participat la Unitat d'Hepatobiliopancreàtic de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa.
L'objectiu principal de l'estudi és comparar les taxes de resecció R0 en pancreatoduodenectomia (DP) per als tumors malignes pancreàtics i periampul·larsmitjançant l'abordatgeestàndard (ST-PD) versus l'abordatge de l'arteria primària (AFA-PD). Les conclusions d'aquest assaig multicèntric, aleatoritzat i controlat no ha trobat diferències ni en las taxes de resecció R0 ni en les complicacionspostoperatòries en pacients sotmesos a ST-PD versus AFA-PD per al tractament adenocarcinoma de pancreàtici altres tumors periampul·lars.