Notícies

El Dr. Pere Almagro publica una carta a l’editor a la revista European Respiratory Journal

Es tracta d’una resposta a un article publicat sobre la teràpia combinada amb broncodilatadors d'acció prolongada i risc d'esdeveniments cardiovasculars adversos importants en pacients amb MPOC

El passat mes de desembre la revista European Respiratory Journal va publicar una carta a l’editor en resposta a un metaanàlisis publicat per Dr. Yang M, Li Y, Jiang Y, Guo S, He JQ, Sin DD, que portava per títol: Combination therapy with long-acting bronchodilators and the risk of major adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis.
En aquest metanàlisis els autors concloïen que el tractament de la MPOC amb doble broncodilatació o triple teràpia s’associava a un increment d’efectes adversos cardiovasculars, suggerint que el seu ús devia evitar-se o utilitzar-se amb precaució. En la seva resposta el Dr. Pere Almagro, cap clínic del servei de Medicina Interna i el Dr. Pablo Martínez-Camblor, estadístic del departament d’Anestesiologia del Dartmouth-Hitchcock Medical Center, van assenyalar alguns errors metodològics i d’adjudicació en els esdeveniments cardiovasculars. Finalment, van repetir el metaanàlisis utilitzant criteris mes estrictes per la definició dels esdeveniments cardiovasculars, demostrant que aquests fàrmacs eren segurs i no augmentaven la incidència de cardiopatia isquèmica, ictus, mortalitat cardiovascular ni la seva combinació.

Letter to the editor in response to the article Yang M, Li Y, Jiang Y, Guo S, He JQ, Sin DD. Combination therapy with long-acting bronchodilators and the risk of major adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis.
Pere Almagro (1), Pablo Martinez-Camblor (2,3)
1) Internal Medicine Department. University Hospital Mutua de Terrassa. University of Barcelona.
2) Department of Anesthesiology, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH, United States of America.
3) Faculty of Health Sciences, Universidad Autonoma de Chile, Providencia, 7500912, Chile